Volg ons

Wij investeren in jou

HÆD Talent Program

In je loopbaan maak je  een groei door van junior, naar medior en senior professional. Wij geloven dat de combinatie van werken en leren deze ontwikkeling kan versnellen. Door op het juiste moment handvaten aan te reiken kan je stappen maken in je ontwikkeling.

De volgende vragen zullen behandeld worden tijdens het HÆD Talent Program: Hoe verhoog je je productiviteit? Hoe kun je het beste om gaan met weerstand bij het opleveren van jouw project? Hoe kun je effectiever communiceren met jouw collega’s?

De training begint met een ontwikkelassessment. Dit assessment geeft inzicht in jouw talenten en leerdoelen en is de eerste stap naar persoonlijke ontwikkeling. Het ontwikkelassessment geeft jou en je leidinggevende advies over in te zetten en te ontwikkelen talenten en capaciteiten, zodat jij in staat bent zelf de regie te nemen ten aanzien van jouw loopbaan.

Het programma
De training bestaat uit een assessment en vier modules van twee trainingsdagen: Productivity Pro, Project and Change Pro, Communication Excellence en Presentation Mastery. Aan elk blok gaat een vragenlijst vooraf om te kijken waar jouw ontwikkelpunten liggen ten opzichte van het onderwerp. Daarnaast vindt er na elk blok een coaching sessie plaats met de trainer om de implementatie te borgen.

Het resultaat

  • Je weet meer over jezelf.
  • Je hebt inzicht in jouw talenten en aandachtspunten.
  • Je hebt de tools, die je bij elke module krijgt, eigen gemaakt en toegepast in de praktijk.
  • Je hebt  nieuwe inzichten opgedaan.